RECRUTARE – CONTABIL ŞEF / CHIEF FINANCIAL ACCOUNTANT (limba franceză şi/sau engleză) 

 

O companie parteneră INCIR caută urgent un Contabil Şef / Chief Financial Accountant cu experienţă, cunoscător de limba franceză şi/sau engleză, pentru o societate multinaţională, în plină expansiune, în Bucureşti.

 
Aptitudinile candidatului ideal

Persoană muncitoare, sinceră, loială, cu dorinţa de autoperfecţionare, calmă, ordonată, perseverentă, cu capacitate de conducere, abilitate de lucru în echipă şi deschisă la schimbare.

 • studii superioare economice
 • limba franceză (anvataj) şi/sau engleză
 • minim cinci ani experienţă în domeniul contabilităţii
 • cunoaşterea legislaţiei contabilă şi fiscală
 • cunoştinţe de analiză financiară
 • disponibilitate pentru interpretări economice ale unor fenomene şi procese
 • capacitate de atenţie la detalii şi atenţie distributivă
 • cunoaşterea managementului prin obiective şi a managementului prin bugete
 • carnet de conducere categoria B
 • cunoştinţe operare calculator programe Windows, Office şi program contabilitate

 

Seriozitate şi integritate maximă faţă de meseria de contabil şi director financiar.
Experienţă peste 5 ani în domeniu, în firme de contabilitate / audit reprezintă un avantaj.
Dorinţa permanentă de a asimila proceduri şi aplica noutăţile legislative în domeniu.
O persoană optimistă este asteptată să completeze acest colectiv.

 
Descriere job
 • control de conturi, întocmire jurnal de TVA cumpărări şi vânzări, închidere balanţă contabilă. Menţine registrele contabile la zi
 • întocmire, verificare şi obţinere declaraţii fiscale
 • reprezentarea societăţii în activităţi de control fiscal, antifraudă şi alte autorităţi de stat
 • identifică modificările legislative cu impact asupra societăţii sau angajaţilor; realizează informări către firma de avocaţi în cazul litigiilor contractuale ale societăţii; urmărirea modului de derulare a contractelor
 • gestionează relaţia cu instituţiile finanţatoare (bănci, leasing), verificare garanţii, analiză creanţe în mod regulat, etc.
 • inventariere patrimoniu – inventar metodologic; dosar de valorificare inventariere
 • verifică facturi furnizori, verifică soldurile acestora, compensările făcute sau existente; verifică formalităţile de plată
 • participă la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli
 • analizează lunar împreună cu Directorul Financiar modul de derulare al bugetului, determină cauzele depăşirilor sau neîndeplinirilor – face raport cu eventuale propuneri de corectare
 • verificarea datelor introduse pe baza situaţiei interne, verificare taxe salariale
 
Beneficii                                                                                    
 • loc de muncă atractiv şi stabil
 • mediu de lucru plăcut
 • salariu lunar atractiv 1.000 – 1.200 Euro
 • formare profesională continuă asistată de Directorul Financiar
 • recunoaşterea şi recompensarea meritelor
 • locaţie business
 • respect faţă de angajaţi

 

Candidatii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV detaliat actualizat (incluzând poza), cu accent pe realizările profesionale, la adresa de e-mail: contact@incir.ro cu menţiunea în subiectul mesajului: Recrutare | Contabil Şef / Chief Financial Accountant | Nume, Prenume, până la data de 01.03.2017.

Notă: Doar candidaţii care corespund criteriilor de selecţie vor fi invitaţi la interviu. Prioritate în analiză şi posibilă angajare va fi oferită membrilor, cursanţilor şi partenerilor INCIR.