Nuclearelectrica recrutează:

Șef departament AUDIT INTERN

Departament: Audit Intern

Tipul ofertei

 • Full time

Nivel carieră

 • Senior Level (peste 7 ani)

Locul ofertei

 • BUCUREȘTI

Domeniul ofertei

 • Energie

Salariu

 • Se discută la interviul final

Data expirării

 • 25.05.2015 orele 13:00

1.  Societatea Națională “ Nuclearelectrica” S.A., organizează concurs în vederea ocupării postului de Șef Departament Audit Intern, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în cadrul SNN Executiv, pentru gestionarea activității de audit intern.
2.  Cerințe minime pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență

 • Avizul entității publice ierarhic superioare, conform Legii 672/2002

 • Certificate/ diplome sau alte acte doveditoare care atestă specializarea ca: Auditor intern, respectiv:

Certificat de atestare pentru funcția de Auditor intern, emis de Ministerul Finanțelor publice prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) Calitatea de Auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR)
Notă: În situația în care la data depunerii dosarului de candidatură, candidatul nu deține certificatul emis de UCAAPI, va completa o declarație pe proprie răspundereîn care va preciza că din punctul său de vedere îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru obținerea certificatului și se angajează să depună documentele solicitate de lege pentru obținerea certificatului. În cazul în care un astfel de candidat va fi declarat câștigător al concursului, va avea obligația să prezinte la angajare acest certificat având la dispoziție un termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului

 • Vechime de minim 7 ani în domeniul auditului intern, din care minim 3 ani în funcții de conducere (Director/ Șef department/ Șef birou/ compartiment/ serviciu/ sau similar ca nivel de senioritate, implicând și atribuții de coordonare) în domeniul managementului activității de audit intern

 • Cunoștinte în domeniul strategiilor de control intern a unei societăți comerciale

 • Cunoștinte de operare PC-Word, Excel, Power Point

 • Cunoașterea limbii engleze, nivel fluent

3.  Constituie avantaje:

 • Certificat în domeniul auditului intern, emis de Institutul Auditorilor Interni din USA / Institutul Francez al Auditului & Controlului Intern/ Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie & Irlanda

 • Membru ACCA- UK sau un curs de certificare nivel avansa

 • Alte cursuri și / sau certificări în domeniul financiar – contabil (Expert Contabil, Consultant fiscal etc)

4.  Alte cerințe:

 • Atenție la detalii, acuratețe; capacitatea de a sintetiza informația critică

 • Capacitate de analiză și sinteză

 • Bune abilități de comunicare, leadership și coaching

 • Disponibilitate de deplasare frecventă în țară

5.  Responsabilități, atribuții și sarcini (Conform fișei postului)
Răspunde de elaborarea metodologiei și a Planului de audit intern al SNN SA, respectiv: elaborarea documentelor specifice activității de audit intern; gestionarea întregii activități de audit intern și a inspecțiilor de audit intern; urmarirea stadiului implementarii recomandărilor propuse prin misiunile de audit intern; respectarea deontologiei profesionale și a Codului de etică a auditorilor;
Principalele atribuții și sarcini în zona de Audit Intern:
 • Planificarea activităţii de audit intern
 • Pregătirea misiunii de audit intern
 • Colectarea informaţiilor
 • Evaluarea riscurilor, rezultate în urma misiunilor de audit intern
 • Evaluarea preliminară a controlului intern
 • Programarea misiunii de audit intern
 • Elaborarea testelor de audit intern
 • Formularea constatărilor, concluziilor şi recomandărilor de audit intern
 • Documentarea activităţilor de audit intern
 • Elaborarea raportului de audit intern
 • Supervizarea misiunii de audit intern
 • Valorificarea recomandărilor de audit intern
 • Dezvoltarea relaţiilor operaţionale cu entităţile auditate
 • Asigurarea calităţii activităţii de audit intern
 • Evaluarea sistemului organizaţional
 • Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern şi guvernanţa
 • Evaluarea activităţii financiar-contabile
 • Evaluarea activităţii juridice
 • Evaluarea activităţii privind tehnologia informaţiei
 • Evaluarea procesului de finanţare
Candidații interesați sunt rugați să trimită CV actualizat (incluzând poza) către Institutul de Control Intern la adresa de e-mail: contact@institutuldecontrolintern.ro
Notă: Doar candidații care corespund criteriilor de selecție vor fi invitați la interviu. Prioritate în analiză și posibilă angajare va fi oferită membrilor, cursanților și partenerilor Institutului de Control Intern.