Una dintre cele mai mari companii de asigurări din România, membră a unui puternic grup internațional, recrutează:

Senior Compliance Officer

Tipul ofertei

Nivel cariera

Locul ofertei

Domeniile ofertei

Salariu

Data expirării

Full time
Middle-level (peste 3 ani)
BUCUREȘTI
Bănci, Finanțe/Contabilitate, Alt domeniu
Se discută la interviul final
1 August 2014

Sarcini și Responsabilități:

Control Intern
 • Creaza si actualizeaza procedurile de control intern aferente cerintelor legislative in domeniul asigurarilor si al pensiilor

 • Se asigura de implementarea tuturor masurilor necesare pentru a asigura eficacitatea si modul adecvat de punere in aplicare a controalelor dispuse prin legislatia aferenta controlului intern

 • Creaza si actualizeaza Planul Anual de Control Intern

 • Asigura verificarea conformitatii proceselor conform a Planului Anual de Control Intern, sau a altor cerinte ale conducerii companiei

 • Intocmste rapoartele de control intern si asigura transmiterea acestora catre managementul companiei

 • Intocmeste rapoartele anuale/ semestriale de control intern pentru a fi transmise catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

 • Creaza si actualizeaza registrele de control intern, registrul tranzactiilor si registrul conflictelor de interese

Dezvoltarea si implementarea politicii de conformitate si a activitatilor de control intern
 • Crearea si actualizarea diagramei de confomitate in concordanta legislatia locala, cu standardele si politicile grupului si a cerintelor de business

 • Ofera suport si consiliere managementului local in legatura cu riscurile de conformitate  identificate prin diagrama de conformitate

Politici si proceduri de conformitate
 • Creeaza si actualizeaza Codul de Conduita Local;

 • Actualizeaza si intretine manualul de guvernanta al companiei si Regulamentul de Organizare si Functionare

 • Adapteaza cerintele legislatiei locale, ale standardelor de Grup la structura organizationala si la fluxurile operationale locale si creeaza manualele de lucru si procedurile interne specifice functiunii

 • Asigura suport pentru implementarea cerintelor legislative si ale standardelor de Grup in cadrul altor functiuni impactate

Identificarea si evaluarea riscurilor de conformitate
 • Urmareste modificarile aparute in legislatia locala; colaboreaza permanent cu departamentul juridic

 • Urmareste modificarile politicilor si standardele de grup

 • Evalueaza probabilitatea si impactul riscurilor identificate si stabileste impreuna cu departamentele implicate (daca este cazul) masurile de mitigare a riscurilor identificate;

Mitigarea riscurilor de conformitate
 • Stabileste actiunile de mitigare pentru riscurile de conformitate identificate, le supune aprobarii managementului local si urmareste aplicarea acestora

Monitorizare privind politica de conformitate
 • Creeaza,  actualizeaza si implementeaza Planul Anual de Monitorizare

 • Monitorizeaza conformitatea proceselor conform Planului Anual de Monitorizare

Competente
 • Experienta profesionala in control intern sau audit

 • Integritate

 • Competente de negociere si persuasiune

 • Analizarea problemelor şi gîndirea critică

 • Independenţa

 • Atenţie la detalii (meticulozitate)

Candidatii interesati sunt rugati sa trimita un CV actualizat (incluzand poza) catre Institutul de Control Intern la adresa de email: contact@institutuldecontrolintern.ro

Nota: Doar candidatii care corespund criteriilor de selectie vor fi invitati la interviu. Prioritate in analiza si posibila angajare va fi oferita membrilor si cursantilor Institutului de Control Intern.