O subsidiară a unuia dintre cele mai mari grupuri bancare din România recrutează:

Specialist Control Intern

Tipul ofertei

Nivel cariera

Locul ofertei

Domeniile ofertei

Salariu

Data expirării

Full time
Middle-level (peste 3 ani)
BUCUREȘTI
Bănci, Finanțe/Contabilitate, Alt domeniu
Se discută la interviul final
Mai 2014
Disponibilitate site review: 50%

Principalele sarcini si responsabilităti:

 1. Realizează planul anual de control intern;
 2. Contribuie la permanenta îmbunătățire a metodologiilor de control intern şi le aplică în misiunile derulate;
 3. Colectează și documentează informațiile relevante pentru misiunea de control intern: sintetizează documentele emise de organizaţie relevante pentru misiunea de control intern, realizează interviuri cu părtile verificate, analizează documente, verifică procesele și operațiunile implicate, verifică situații financiare;
 4. Documentează testele de control efectuate în cadrul misiunilor de control intern prin crearea şi gestionarea, letric şi electronic, a dosarelor rezultate în urma misiunilor;
 5. Identifică aspectele relevante pentru includerea în rapoartele de control intern și rapoartele periodice, împreună cu riscurile aferente observațiilor și evaluează impactul potențial asupra organizaţiei;
 6. Elaborează raportul de control intern și îl prezintă superiorului ierarhic pentru analiză şi promovare în vederea aprobării măsurilor necesare;
 7. Capturează/înregistrează evenimentele de risc operațional și monitorizează evoluția acestora pe baza software-ului dedicat;
 8. Colaborează cu alte Departamente din cadrul Administrației Centrale pentru identificarea măsurilor corective necesar a fi aplicate la nivelul entităților organizaționale responsabile;
 9. Efectuează analiza relevanței și integritățiii datelor furnizate de sistemul de operare;
 10. Se informează permanent din surse interne (comunicări interne ale organizaţiei) și externe (publicaţii de specialitate) în legătură cu aspecte relevante privind procesul de control intern specific activităților de transport şi procesare numerar;
 11. Formulează propuneri în vederea îmbunătățirii controalelor interne care adresează riscurile identificate, evaluează intervalele de timp necesare pentru remedierea deficienţelor și monitorizează aplicarea planului de măsuri după aprobarea acestuia;
 12. Asigură comunicarea în timp util a problemelor ce afectează domeniile verificate; informează superiorul ierarhic asupra progreselor și a modului în care termenele stabilite sunt respectate;
 13. Oferă asistenţă entităților funcționale din cadrul organizației în vederea asigurării unui mediu de control eficient şi funcţional al proceselor /activităţilor derulate la nivelul Centrelor de Procesare şi Administraţiei Centrale BCR Procesare;
 14. Raportează asupra acțiunilor de control întreprinse de autoritățile competente la nivelul întregii organizaţii;

Își însusește, respectă și aplică cerințele legislației aplicabile și ale reglementărilor interne, specifice domeniului de activitate, în conformitate cu postul deținut.

Cerințe:
 • Studii: superioare;

 • Bune cunoștinte MS Office;

 • Cunoașterea lb. engleze (scris, citit, vorbit) – nivel avansat;

 • Cursuri de perfecționare: Institutul de Control Intern, apartenența, în calitate de membru, la organizații profesionale de specialitate constituind un avantaj;

 • Vechime în specialitate: minim 3 ani.

Atitudine:
 • Simțul datoriei și al responsabilității, loialitate;

 • Atitudine constructivă și pozitivă;

 • Disponibilități relaționale și capacitate de adaptare;

 • Profesionalism;

 • Spirit de echipă;

 • Rezistență și autocontrol în situații de stres;

 • Persoana responsabilă, diligentă, orientată către performanță;

 • Preocupare pentru autodezvoltare.

Candidatii interesati sunt rugati sa trimita un CV actualizat (incluzand poza) catre Institutul de Control Intern la adresa de email: contact@institutuldecontrolintern.ro

Nota: Doar candidatii care corespund criteriilor de selectie vor fi invitati la interviu. Prioritate in analiza si posibila angajare va fi oferita membrilor si cursantilor Institutului de Control Intern.