Institutul Național de Control Intern din România acordă o atenție specială opiniilor membrilor, colaboratorilor și tuturor beneficiarilor produselor și serviciilor furnizate. Opinia dvs. este importantă pentru noi. Propunerile formulate și evaluarea dvs. ne vor ajuta să perfecționăm calitatea ofertei de servicii de consultanță și portofoliul de programe de specializare și perfecționare profesională.

Astfel, vă rugăm să completați prezentul chestionar cu recomandările și comentariile dvs. referitoare la colaborarea pe care o aveți cu reprezentanții Institutului Național de Control Intern din România:

Vă rugăm să evaluați obiectiv, pe o scară de la 1 la 5 relația pe care o aveți cu Institutul Național de Control Intern din România.A. Calitatea SERVICIILOR oferite:
1. Cum ați aprecia colaborarea cu INCIR?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
2. În ce măsură serviciile oferite vă satisfac nevoile și așteptările?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
3. Cât de ușor vă este să contactați INCIR?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
4. Cum apreciați promptitudinea, calitatea și completitudinea răspunsurilor la întrebările și solicitările dvs.?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
B. Calitatea PRODUSELOR/SERVICIILOR furnizate:
1. Cum evaluați calitatea produselor/ serviciilor furnizate?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
2. Cât de bine considerați că au fost îndeplinite angajamentele asumate?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
3. Termenele convenite au fost respectate?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
4. Cum evaluați produsele/ serviciile oferite de INCIR, raportate la cele similare oferite de alți furnizori?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
C. Colaborarea cu SALARIAȚII:
1. Cum evaluați relația, comunicarea și proactivitatea salariaților din cadrul INCIR?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
2. Cât de multă atenție este acordată înțelegerii solicitării dvs. atunci când ne contactați?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
3. Cum evaluați feedbackul primit de la salariații INCIR la solicitările formulate de dvs.?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
4. Cum evaluați atitudinea generală a salariaților INCIR?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
D. Expertiza LECTORILOR:
1. Cum evaluați cunoștințele lectorilor referitor la temele dezbătute?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
2. Cum evaluați răspunsurile lectorilor la intrebările formulate de cursanți?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
3. Cum evaluați conținutul și calitatea materialelor furnizate?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
4. Cum evaluați calitatea studiilor de caz și a spețelor practice?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
E. Profesionalismul CONSULTANȚILOR:
1. Cum evaluați colaborarea cu consultanții INCIR ?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
2. Cum evaluați propunerile/recomandările formulate de consultanți ?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
3. Cât de proactivi au fost consultanții în a ține cont de opiniile și propunerile dvs. ?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună
4. Cum evaluați competențele consultanților INCIR?  Foarte slabă Slabă Satisfăcătoare Bună Foarte bună

Comentarii suplimentare, propuneri și recomandări pentru Institutul Național de Control Intern din România: (vă rugăm detaliați)

 

Vă mulțumim!