Consultantii Institutului de Control Intern va pot consilia in implementarea in cadrul organizatiei dvs. a Standardului de Control Intern si Managementul Riscului – COSO, asigurand conformitatea cu toate cele 5 componente ale cadrului de control: Mediul ce Control Intern, Evaluarea Riscurilor, Controlul Activitatilor, Informarea si Comunicarea, Monitorizarea.