LoGo ICI finalizat1
deloitte logo
În contextul economiei actuale, scopul principal al acestui curs este prezentarea celor mai bune tehnici şi metode de audit și control intern, procesul de administrare a riscurilor semnificative la care este supusă o instituție financiară nebancară.
Acest curs își propune să aducă o privire de ansamblu asupra riscurilor semnificative cu care se poate confrunta cel mai des o instituție financiară nebancară în activitatea obișnuită și modul în care auditul intern intervine, ca o componentă a activităţii de monitorizare a sistemului de control intern, în realizarea obiectivului privind îmbunătăţirea activităţiiorganizației.
Obiectivele cursului:

La finalul cursului, participantii vor putea să:

 • Obțină o privire de ansamblu asupra rolului auditului intern în procesul de administrare al riscurilor în cadrul instituțiilor financiare nebancare

 • Identifice principalele probleme întâlnite în practica auditului intern în domeniul bancar

 • Înțeleagă procesul de management al riscurilor semnificative în cadrul instituțiilor financiare nebancare

Audienţa:

Acest curs se adresează în mod special:

 • Auditorilor interni

 • Managerilor

 • Personalului din cadrul departamentelor de gestionare a riscului

Identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor semnificative cu care se confruntă o instituție financiară nebancară poate reprezenta o preocupare pentru persoane din mult mai multe departamente. În considerarea caracterului general și practic al cursului, orice persoană interesată poate participa și asimila cu ușurința conținutul.
Durata:
Durata acestui curs este de 1 zi.
Conținut:
 • Conceptul de audit intern, standardele de audit intern și legislația naţională în domeniu

 • Mediul de control şi managementul riscurilor intr-o instituție financiară nebancară

 • Metode de evaluare a riscurilor, arii de risc semnificativ

 • Rolul auditului intern în procesul de administrare a riscurilor

 • Metode și tehnici de audit intern ale diferitelor arii de risc din cadrul instituţiilor financiare nebancare

 • Studii de caz privind: procesul de identificare, evaluare și cuantificare a riscurilor semnificative specifice activitatii instituțiilor financiare nebancare, auditarea ariilor semnificative de risc

LECTORI:

Laura Toni, Senior Manager, ERS, Deloitte