LoGo ICI finalizat1
deloitte logo
Introducere:
Acest curs realizează o descriere de ansamblu a noţiunii de control intern precum şi o analiză a impactului unui mediu de control puternic la nivelul organizației.
Obiectivele cursului:

La finalul cursului, participanții vor putea să:

 • Înțeleagă rolul unui mediu puternic de control intern la nivelul organizaţiei

 • Înţeleagă principiile de control intern și metodele de creştere a eficacităţii controalelor interne

 • Înveţe modalităţi de autoevaluare a eficacităţii controlului intern

Audienţa:

Acest curs este adresat:

 • Responsabililor de controlul intern în cadrul organizaţiilor

 • Auditorilor interni, specialiștilor în control intern, ofițerilor de conformitate

 • Managerilor

Durata:
Durata acestui curs este de 1 zi.
Conținutul succint al cursului:
 • Responsabilităţi privind controlul intern la nivelul organizaţiei

 • Principii de control intern: obiective de control, riscuri şi activităţi de control

 • Tipuri de control intern – avantaje

 • Autoevaluarea gradului de adecvare şi a eficacităţii controalelor interne

 • Studii de caz

Clarisa Bulai, Manager, ERS, Deloitte

LECTORI: