LoGo ICI finalizat1
deloitte logo
Acest curs realizează o descriere de ansamblu a programului de conformitate în domeniul prevenirii și depistării corupției şi constituie o analiză a impactului unui mediu de control puternic și a unei anticorupții și antifraudă la nivelul organizației.
Obiectivele cursului:

La finalul cursului, participanții vor deține:

 • Cunoștințe despre rolul și importanța legislației anticorupție internaționale

 • Cunoștințe despre rolul și importanța legislației anticorupție române

 • Cunoștințe despre practicile  interzise de legislația anticorupție

 • Cunoștințe despre consecințele acțiunilor și practicilor corupte și impactul unor astfel de practici asupra imaginii organizației

Audienţa:

Acest curs este adresat reprezentanților organizațiilor din sectorul public și privat, după cum urmează:

 • Auditori interni, ofițeri de conformitate și responsabilii de etică din domeniul organizației

 • Manageri

Durata:
Durata acestui curs este de 1 zi.
Conținut:
 • Scurtă prezentare a impactului legislaţiei interne şi internaţionale cu privire la prevenirea corupţiei de către organizație

 • Comparaţie între cerinţele legislației anti-corupţie din România şi standardele internaţionale (OECD, Transparency International, ONU, FCPA şi UK Bribery Act)

 • Efectele noii Strategii naţionale anti-corupţie, elaborată  de Ministerul Justiţiei, asupra mediul de afaceri din România și impactul asupra organizației

 • Prezentarea de cazuri de corupţie şi fraudă

 • Obligaţiile organizației cu privire la stabilirea şi monitorizarea unui program anti-corupţie, cu accent pe rolul managementului de top în crearea unei culturi de “toleranţă zero faţă de corupţie” (angajament de nivel superior)

 • Studii de caz și exerciții pentru înţelegerea  consecinţelor şi sancţiunilor  care decurg din lipsa de aplicare a unui program adecvat pentru prevenirea corupţiei

LECTORI:

Paula Lavric, Senior Manager, ERS, Deloitte