Managementul riscului
deloitte logo
Acest curs realizează o descriere de ansamblu a principiilor de management al riscurilor precum şi a impactului unui proces inteligent de management al riscului la nivelul organizaţiei.
Obiectivele cursului:
La finalul cursului, participanții vor putea să înţeleagă şi să aplice principiile de management adecvat al riscului și cadrul COSO de gestionare a riscurilor la nivelul organizaţiilor.
Audienţa:
Acest curs este adresat responsabililor de control intern și managementul riscului în cadrul organizaţiilor.
Durata:
Durata acestui curs este de 1 zi.
Conținut:
  • Principii ale managementului riscurilor

  • Cadrul COSO de management al riscului la nivelul organizațiilor

  • Universul riscurilor, identificarea și analiza riscurilor

  • Responsabilităţi privind managementul riscului la nivelul organizaţiei – cele trei linii de apărare

  • Studii de caz

LECTORI:

Smaranda Anghel, Senior Consultant, ERS, Deloitte