Asociaţia INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN DIN ROMÂNIA (INCIR) este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numarul 33383.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Asociaţia INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN DIN ROMÂNIA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează membrii, cursanții, clienții și colaboratorii.

Scopul colectării datelor este: educație și cultură, reclamă, marketing și publicitate, servicii de comunicații electronice, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor.
Prin completarea datelor dvs. în formularele de pe site și / sau în formularele de înscriere la cursuri, conferințe, evenimente, workshopuri, mese rotunde, etc. organizate de Asociaţia INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN DIN ROMÂNIA declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Asociaţiei INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN DIN ROMÂNIA, înregistrat în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numarul 33383 și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Asociaţia INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN DIN ROMÂNIA, afiliații și colaboratorii Institutului pentru desfășurarea și / sau derularea de către Asociaţia INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN DIN ROMÂNIA, afiliații și colaboratorii Institutului de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, publicitate, media, administrative, de dezvoltare, cercetare de piață, statistică, etc.
De asemenea, vă daţi acordul expres și neechivoc ca datele personale să poată fi transferate (cedate) de către Asociaţia INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN DIN ROMÂNIA atât afiliaților săi precum și altei / altor entități din țară sau străinătate cu care Asociaţia INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN DIN ROMÂNIA are încheiate acorduri de colaborare.
Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestor date.
Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Asociaţia INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN DIN ROMÂNIA (INCIR), str. Doina nr. 9, corp A, etaj 1, sector 5, București, cod poștal  052151, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
  • o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate
  • să interveniți asupra datelor transmise
  • să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară
  • să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
Astfel, Asociaţia INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN DIN ROMÂNIA poate notifica membrii, cursanții, clienții și colaboratorii privind ofertele și activitățile curente prin newslettere și poate trimite felicitări sau alte mesaje speciale.
Asociaţia INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN DIN ROMÂNIA nu promovează SPAM-ul. Fiecare membru, cursant, client și / sau colaborator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.incir.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.
Informațiile furnizate vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a promova, a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.
Asociaţia INSTITUTUL NAȚIONAL DE CONTROL INTERN DIN ROMÂNIA poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că datele sunt păstrate în siguranță și că furnizarea informațiilor personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat / poștă, servicii de plată / bancare sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de training, formare profesională și / sau servicii de consultanță, asigurători. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.