produse si servicii

Profesioniştii şi experţii Institutului Naţional de Control Intern au dezvoltat instrumente de evaluare atat pentru organizaţii cât şi pentru persoanele cu responsabilităţi de control intern.

Programele de evaluare sunt bazate pe literatura de specialitate, reglementări, legislaţie şi standarde de control intern, raportare financiară şi guvernanţă corporativă.
Expertiza a fost furnizată de către un colectiv de profesionişti format din specialişti cu vastă experienţă practică, precum executivi seniori din corporaţii trans-naţionale, membrii ai Consiliilor de Administraţie, Comitetelor de Audit, firmelor de consultanţă de management şi consultanţă financiară, jurişti din companii de prestigiu, profesori universitari de renume.
Instrumentele de evaluare şi serviciile de consultanţă furnizate au fost testate în practică în cadrul mai multor organizaţii precum şi cu profesionişti care activează în domeniul controlului intern. Serviciile de consultanţă oferite sunt în permanenţă analizate, ajustate şi îmbunătăţite pentru a asigura cele mai înalte standarde de calitate şi actualizarea cu cele mai noi tendinţe şi practici în domeniu. În cazul serviciilor de externalizare a funcţiilor de control intern, control intern managerial, audit intern, audit public intern, Institutul garantează alocarea celor mai buni profesionişti, suport şi consultanţă permanentă prin specialişti dedicaţi.
Evaluări
Servicii
Consultanţă

 • Evaluarea cantitativă a sistemului de control intern / managerial în cadrul organizaţiei / instituţiei publice şi a practicilor de guvernanţă corporativă. Conformitatea cu cele mai bune practici internaţionale în domeniu.

 • Evaluarea cantitativă (pe bază de rating) a sistemului de control intern  / managerial în cadrul organizaţiei / instituţiei publice.

 • Evaluarea activităţii şi a performanţelor departamentelor de control intern / managerial în cadrul organizaţiei / instituţiei publice.

 • Evaluarea expertizei individuale a angajaţilor care desfăşoară activităţi  de control intern / managerial în cadrul organizaţiei / instituţiei publice.

 • Elaborarea de politici, proceduri şi norme.

 • Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice.

 • Elaborarea registrului de riscuri. Maparea riscurilor şi a controalelor.

 • Consultanţă în vederea elaborării şi / sau dezvoltării sistemului de control intern / managerial conform OSGG 400/2015, republicat.

 • Proiectarea, implementarea şi evaluarea sistemului de control intern / managerial, eficient şi adecvat (inclusiv componenta IT) în cadrul organizaţiei / instituţiei publice (conform prevederilor OSGG 400/2015 cu modificările şi completările ulterioare).

 • Implementarea pachetului informatic SMART SCIM pentru managemetul adecvat al sistemului de control intern / managerial conform OSGG 400/2015, republicat.

 • Evaluarea controalelor interne din aplicaţiile IT ale organizaţiei / instituţiei publice.

 • Implementarea în cadrul organizaţiei a cadrului de control intern integrat COSO – ERM.

Externalizare

Externalizarea funcţiilor de:

 • Control intern

 • Audit intern

 • Audit public intern