certificare profesionala Pentru a sprijini organizaţiile în identificarea şi angajarea celor mai bune resurse umane în domeniul controlului intern, managementul riscului şi guvernanţei corporative, dar şi pentru a susţine activ membrii Institutului în viitoarele cariere profesionale, Institutul Naţional de Control Intern va publica periodic lista posturilor vacante. Persoanele juridice care doresc postarea de anunturi pot contacta Institutul la adresa de e-mail contact@incir.ro