Institutul Național de Control Intern din România, în demersurile constante de creștere a profesiei de Practician în Control Intern, de dezvoltare a competențelor membrilor și profesioniștilor în control intern, precum și în calitate de organizaţie profesională care îşi propune să dezvolte profesia de Practician în Control Intern în România, a incheiat Acorduri și Protocoale de Colaborare cu organisme profesionale prestigioase din țară și străinătate cu scopuri și obiective similare.
Beneficii pentru membri
  1. Recunoașterea cursurilor de pregătire și echivalarea creditelor de educație profesională

Un beneficiu direct al acestor acorduri pentru membrii și cursanții Institutului Național de Control Intern din România este și recunoașterea reciprocă a cursurilor de formare profesională continuă și echivalarea creditelor de educație profesională între Institutul Național de Control Intern din România și organismele profesionale cu care sunt încheiate Acorduri și Protocoale de Colaborare.

  1. Participarea la evenimente, conferințe, workshopuri de lucru comune

Membrii INCIR pot participa la workshopuri de lucru comune cu membrii celorlalte organisme profesionale, la conferințele și evenimentele pe care aceste organizații profesionale le organizează.

  1. Dezvoltarea programelor de training și formare profesională continuă

INCIR va colabora cu organismele profesioanle cu care deține Acorduri și Protocoale de Colaborare în dezvoltarea tematicilor de interes comun și a programelor de training pentru profesioniștii în domeniu, vor organiza cursuri de formare profesională continuă și își vor asigura sprijin reciproc prin lectori specializați.

  1. Schimbul reciproc de informații

Membrii INCIR și ai organismelor profesionale cu care Institutul are Acorduri și Protocoale de Colaborare vor avea acces la informații de interes comun, la schimb de experiență și de bune practici.