responsabilitate sociala

În plus faţă de activităţile de caritate în care se implică, prin Politica de Responsabilitate Socială, Institutul se angajează în crearea unei dezvoltări sustenabile şi a unei societăţi mai bune.

Activităţile concrete care demonstrează angajamentul nostru ferm sunt următoarele:
Oferta noastră de furnizare de cursuri gratuite cu lectori specializaţi pentru categorii de persoane defavorizate, tineri studenţi, profesori la început de carieră precum şi orice alte persoane / grupuri de persoane dornice să aprofundeze noţiuni şi concepte de control intern, managementul riscului şi guvernanţă corporativă.
Migrarea treptată de la cărţi pe format de hârtie la e-Books & iBooks. Institutul îşi propune prin strategia de crestere sustenabila pe termen mediu şi lung să devină o organizaţie care foloseşte o cantitate foarte mică de hârtie.
Furnizarea de programe de training şi dezvoltare profesională continuă online. Această abordare orientată către cursanţii / membrii Institutului, economiseşte timp şi bani pentru participanţi.