despre noi

Institutul Naţional de Control Intern este o organizaţie profesională, independentă şi autonomă, cu personalitate juridică de drept privat, având ca obiectiv principal să promoveze, să reprezinte, să organizeze, să coordoneze şi să dezvolte identitatea şi recunoaşterea publică a profesiei de practician în control intern în Romania.

Membrii Institutului sunt profesionisti în control intern, control intern / managerial, audit intern, audit public intern, audit financiar, controlling, managementul riscului, antifraudă, anticorupţie, conformitate şi guvernanţă corporativă.

Institutul Naţional de Control Intern furnizează metodologii de control intern, guidelines-uri precum şi sfaturi practice legate de implementarea de controale interne adecvate şi eficace în cadrul organizaţiilor.