comisii
  • Comisia de etica

  • Comisia de pregatire profesionala, informare si documentare

  • Comisia de metodologie, consultanta si asistenta

  • Comisia pentru relatii cu organismele din tara si strainatate

  • Comisia organizatorica

Fiecare comisie activeaza sub coordonarea si indrumarea unui presedinte de comisie.

Aflate in subordinea directa a Presedintelui si a Consiliului Director, comisiile constituite isi dezvolta norme, regulamente si proceduri de lucru pe care le supun aprobarii Consiliului Director. Aceste metodologii de lucru sunt actualizate ori de cate ori este necesar.

De asemenea, trimestrial, comisiile de lucru constituite intocmesc si depun rapoarte de activitate in atentia Consiliului Director si redacteaza propuneri pentru imbunatatirea activitatii si proceselor Institutului.