guvernanta corporativa

Guvernanta corporativa
Buna guvernanta corporativa este esentiala pentru succesul si atingerea obiectivelor.
Institutul de Control Intern considera guvernanta corporativa ca fiind esentiala pentru dezvoltarea sustenabila. Consiliul Director al Institutului a adoptat si revizuieste periodic principiile de guvernanta corporativa.

Principiile de guvernanta corporativa

Orientarea spre performanta
Utilizarea cat mai eficienta a tuturor resurselor ne permite sa ne indeplinim cu succes obligatiile fata de membri, corpul de lectori, clienti, toate categoriile de stakeholderi si sa concretizam obiectivele in ceea ce priveste performanta.
Conduita de business
Toti membrii, lectorii, colaboratorii si Consiliul Director sunt obligati sa actioneze in cel mai bun interes al Institutului de Control Intern. Conflictele de interese existente sau potentiale trebuie identificate si recunoscute. Deciziile responsabile sunt un element necesar in managementul riscului.
Responsabilitatea fata de societate
Institutul de Control Intern este o organizatie activa si responsabila social, detine o Politica de Responsabilitate Sociala integrata care vizeaza atingerea tuturor celor 3 obiective ale dezvoltarii sustenabile: economice, sociale si de mediu. De asemenea, Institutul de Control Intern este implicat in actiuni caritabile si de sustinere a grupurilor vulnerabile.
Rolul Consiliului Director
Rolul Consiliului Director este de a consilia si superviza dezvoltarea armonioasa si echilibrata a Institutului de Control Intern.
In atingerea acestor deziderate, printre functiile Consiliului enumeram:
  • Planificare manageriala

  • Planificare strategica si operationala

  • Supervizarea celor mai importante actiuni ale Institutului

  • Controlul raportarilor financiare si al procedurilor ce asigura acuratetea acestora

  • Consiliere generala si transfer de cunostinte