relatii internationale
Institutul de Control Intern cultiva relatii de colaborare si incheie parteneriate cu organisme profesionale nationale si internationale pentru a consolida si dezvolta profesia de specialist in control intern in Romania.
De asemenea, reprezentantii Institutului participa la consultarile realizate de institutii publice si organizatii profesionale din Romania si se implica in transpunerea in cadrul companiilor si institututiilor publice a celor mai bune practici in domeniul controlului intern.
Institutul colaboreaza permanent cu institutii de stat care reglementeaza controlul intern in Romania, formuleaza recomandari de imbunatatire si opinii avizate legate de noile propuneri de modificari ale legislatiei.
Traduce si publica in limba romana studii, analize si standarde de control pentru dezvoltarea continua a competentelor profesionistilor in control intern din Romania si consolidarea statutului profesiei.
Initiaza noi contacte si incheie parteneriate cu organisme profesionale similare din strainatate.
Participa la evenimente internationale de profil in vederea promovarii Institutului, a schimbului de idei si a socializarii profesionale.
Organizeaza conferinte, evenimente, mese rotunde pe problematici de control intern, managementul riscului, audit intern, audit public intern, frauda, conformitate, guvernanta, cu participare nationala si internationala.