certificari control intern
De ce să te Certifici ?

Pe măsură ce mediul concurenţial devine mai competitiv, managementul superior trebuie să deţina metodele de a distinge la angajare şi a recompensa indivizii profesionişti şi competenţi în control intern.

Certificarea demonstrează un nivel de competenţă în implementarea principiilor şi practicilor de control intern, pe care managementul se poate baza.

Obţinerea certificărilor oferite de Institutul Naţional de Control Intern indică un nivel de înaltă competenţă profesională.

Specialiştii cerificaţi în control intern devin membrii unui grup select de profesionişti recunoscut şi sunt la rândul lor recunoscuţi pentru competenţele lor de către partenerii de afaceri şi colegii de profesie, au un potenţial de creştere în carieră mai bun şi o mai bună acceptare din partea managementului a rolului lor de consultanţă în control intern.

Beneficiile obţinerii certificărilor

Programele de certificare oferite de Institutul Naţional de Control Intern au fost concepute pentru a aduce valoare adăugată profesiei, individului, angajatorului şi colaboratorilor.

Informaţiile prezentate în continuare subliniază beneficiile şi motivele pentru a întreprinde eforturi în vederea certificării.

Valoarea adusă profesiei

Sistemul de control intern al organizaţiei este de multe ori privit ca o problemă a managemenutului superior, chiar dacă un număr important de indivizi petrec timp în exercitarea diverselor acţiuni de control intern.

Programele de certificare au fost concepute pentru a recunoaşte competenţele practicienilor în control intern prin:

 • Crearea unei tematici relevante pentru fiecare certificare

Comisia de Certificare defineşte competenţele pe care se bazează controlul intern.

Acest Corp Comun de Cunoştinte conţine categoriile de competenţe incluse în ghidul fiecărei certificări.

 • Procesul de examinare pentru evaluarea competenţelor

Pentru a avea succes candidatul trebuie să treacă o examinare bazată pe Corpul Comun de Cunoştinte. Trebuie să obtineţi un scor de 75% pentru a deveni certificat.

 • Codul Etic

Un candidat acceptat trebuie să adere Codul Etic şi de Conduită Profesională specificat de Comisia de Certificare. Vezi sectiunea Membri – Etică pentru detalii privind comportamentul etic aşteptat de la membri şi toti profesioniştii certificaţi.

Valoarea adusă individului

Persoanele certificate beneficiază de următoarele:

 • Recunoaşterea de către semeni a dorinţei personale de perfecţionare

O dorinţă personală de auto-perfecţionare, dezvoltare profesională continuă şi recunoaşterea semenilor sunt motive excelente pentru obţinerea certificărilor.

 • Anumitor persoane le poate fi solicitată sau pot fi încurajate de către angajator să susţină această examinare.

 • Creşterea încrederii în capacităţile proprii

Certificarea vă îmbunătăţeşte încrederea că puteţi fi mai eficient la locul de muncă. Mare parte din această încredere vine din studiul pentru examinare.

 • Recunoaşterea de către management a perfecţionării profesionale

Managementul îi respectă pe aceia ce depun efort personal pentru auto-perfecţionare.

Organizaţiile recunosc şi răsplătesc salariaţii competenţi în mai multe moduri:

 • Bonusuri

 • Creşteri salariale

Recunoaşterile non-fiduciare pot include:

 • Recunoaşteri în cadrul întâlnirilor cu salariaţii

 • Recunoaştere în revista sau comunicările interne

 • Vizite sau telefoane din partea managementului şi prânz cu superiorul

Valoarea adusă angajatorului

Datorită necesităţii de a creşte calitatea şi acurateţea controlului intern, angajarea de specialişti certificaţi aduce valori precum:

 • Creşterea încrederii din partea utilizatorilor şi a clienţilor

Utilizatorii controlului intern şi clienţii îşi exprimă încrederea că profesioniştii certificaţi pot în mod eficient crea şi menţine sisteme bine controlate.

 • Îmbunătăţirea proceselor de implementare, operare şi măsurare a sistemelor de control intern

Specialiştii certificaţi în control intern îşi utilizează cunoştinţele şi competenţele pentru a îmbunătăţi în mod continuu procesele.

Practicienii certificaţi în control intern cunosc cum să le măsoare şi să pregătească analize ce vor ajuta în procesul de luare a deciziilor.

 • Evaluarea independentă a competenţelor

Programul de certificare este condus de Comisia de Certificare compusă din experţi în control intern independenţi.

Prin examinare şi recertificare, aceştia efectuează o evaluare independentă a competenţelor în control intern a specialiştilor certificaţi, pe baza unei continue actualizări a Corpului Comun de Cunoştinţe.

 • Competenţele în control intern sunt menţinute prin recertificare

Competenţele necesare pentru control intern de ieri sunt inadecvate pentru dificultăţile de astăzi.

Recertificarea specialiştilor în control intern este un proces ce ajută la asigurarea menţinerii şi actualizării competenţelor necesare specialiştilor în control intern.

Procesul de recertificare necesită ca un specialist în control intern să obţină 40 de ore de instruire pe teme de control intern pe an în domeniile specificate de Comisia de Certificare.

Organizaţiile beneficiază din recertificare astfel:

 • angajaţii se perfectionează şi îşi actualizează cunoştinţele şi abilităţile

 • practicienii obţin competenţe în metode şi tehnici de control intern.

Valoare adusă colaboratorilor

Dorinţa de auto-perfecţionare este o caracteristică specială ce se manifestă şi prin transmiterea acestor valori către colaboratori:

 • Îndrumarea angajaţilor

Profesioniştii certificaţi în control intern îndrumă colaboratorii prin organizarea de cursuri, de coaching şi mentoring; încurajarea colaboratorilor să devină certificaţi şi prin acţionarea ca o resursă pentru colaboratori privind informaţii legate de controlul intern.

 • Resursă pentru colaboratori

Experţii certificaţi în control intern sunt recunoscuţi ca experţi în control intern şi sunt solicitaţi în mod constant pentru avizare, consultare şi obţinerea de recomandări privind monitorizarea şi testarea controlului intern.

 • Model pentru practicienii în control intern

Specialiştii certificaţi în control intern au rolul de a fi modele pentru indivizii cu responsabilităţi în control intern, de a deveni mai eficienţi în îndeplinirea responsabilităţilor de serviciu.

Îmbunătăţirea eficienţei organizaţionale prin certificarea specialiştilor în control intern

Un factor de îmbunătăţire a eficienţei organizaţionale este integrarea programelor de certificare oferite de Institutul Naţional de Control Intern în planul de dezvoltare a carierei.

Aceasta se poate realiza prin:

 • Familiarizarea cu programele de certificare şi beneficiile acestora pentru practicienii în control intern.

 • Cerând sau încurajând practicienii în control intern să devină certificaţi.

 • Recunoscând sau răsplătind candidaţii ce obţin certificările.

 • Încurajând recertificarea ca un mod de a menţine competenţele în control intern.