specialist control intern

ACEASTA DISTINCTIE PROFESIONALA A COMPETENTELOR DOBANDITE IN CONTROL INTERN SI GUVERNANTA CORPORATIVA ESTE ACORDATA SPECIALISTILOR IN CONTROL INTERN CARE SATISFAC CERINTELE NECESARE PENTRU A FI CERTIFICATI.

Specialistii care doresc certificarea trebuie sa demonstreze o buna cunoastere si intelegere a  categoriilor de competenta profesionala in control intern, prin absolvirea cu succes a unei examinari.

Certificarea profesionala recunoaste competentele dobandite de specialistul in control intern pe care il ajuta sa sprijine organizatia in a implementa si / sau a evalua controalele interne si a asista managementul in a eficientiza procesele de control intern.

 Informatii generale despre certificare

Scurta prezentare a certificarii

Certificarea Specialist in Control Intern este o certificare emisa de catre Institutul de Control Intern.

Aceasta distinctie profesionala a competentelor dobandite in control intern, managementul riscului si guvernanta corporativa este acordata persoanelor care satisfac cerintele necesare pentru a fi certificate.

Persoanele care doresc certificarea trebuie sa demonstreze o buna cunoastere si intelegere a categoriilor de competenta profesionala in control intern prin absolvirea cu succes a unei examinari.

Certificarea profesionala recunoaste competentele dobandite de specialistul in control intern pe care il ajuta sa sprijine organizatia in implementarea si / sau evaluarea controalelor interne si a asista managementul in eficientizarea proceselor de control intern.

Arii examinabile

Arii evaluate in cadrul certificarii: 
 • Concepte si notiuni legate de control intern

 • Evaluarea eficientei controalelor

 • Crearea unui mediu prielnic dezvoltarii controalelor interne

 • Identificarea, masurarea si administrarea riscurilor

 • Evaluarea riscului

 • Impactul legislatiei Sarbanes – Oxley asupra organizatiei

 • Intelegerea si revizuirea practicilor de guvernanta corporativa

 • Utilizarea COSO pentru evaluarea adecvarii sistemului de control intern

Grup tinta

Certificarea si / sau cursurile de pregatire si perfectionare sunt destinate profesionistilor in control intern, conformitate, managementul riscului si guvernantei corporative, auditorilor interni, auditorilor financiari, consultantilor, managementului operational, dezvoltatorilor de sisteme de control, tinerilor profesionisti, persoanelor care doresc o schimbare in cariera, antreprenori, alte persoane interesate.

Cerinte pentru obtinerea cu succes a certificarii

Profesionistii in control intern care indeplinesc (cumulativ) cerintele pentru a fi certificati
 • minim 3 ani de experienta profesionala relevanta in domeniu si

 • studii universitare

pot depune dosarul de candidatura pentru certificare.

Instructiuni legate de modul de examinare

 1. Sistem de examinare tip grila cu raspunsuri multiple. Exista opt arii examinabile detaliate la punctul 1.2 de mai sus.  Sunt selectate aleator din baza de date 12 intrebari tip grila pentru fiecare arie examinabila. In consecinta, sunt un total de 96 de intrebari in cadrul examenului. Trebuie selectat(e) raspunsul / raspunsurile corect(e) pentru fiecare intrebare.

 2. Timpul alocat sustinerii examenului este de 75 de minute.

Finalizarea cu succes a examinarii presupune sa raspundeti corect la 75% din intrebari.