sector public

Certificarea profesională conferită de Institutul Naţional de Control Intern şi destinată sectorului PUBLIC este elaborată în conformitate cu standardele care compun Codul controlului intern managerial aferente sectorului public şi prevăzute în OSGG nr. 400/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

Certificarea este împărţită în categorii de competenţă profesională pe care orice specialist în control intern managerial trebuie să le deţină pentru a fi eficient şi a adăuga plusvaloare organizaţiei publice din care provine.

Certificarea profesională conferită de Institutul Naţional de Control Intern şi destinată sectorulul PUBLIC:

Pentru detalii şi informaţii suplimentare daţi click pe certificare.