Raportarea de credite de educaţie profesională continuă (CPE)

 

Această instrucţiune conţine informaţii şi precizări legate de procesul de raportare de credite de educaţie profesională continuă (CPE). Instructiunea se aplică doar profesioniştilor certificaţi:

 

De asemenea, instrucţiunea precizează care sunt principalele activităţi pentru care se pot raporta credite CPE pentru a menţine activă certificarea. Certificatele profesionale acordate de Institutul Naţional de Control Intern sunt valabile trei ani de zile de la data la care au fost emise. Specialiştii care sunt certificaţi de INCIR trebuie să raporteze 120 de ore de pregătire profesională continuă într-un interval de 3 ani, respectiv 40 de ore de pregătire profesională continuă anual. Nu sunt acceptate mai putin de 40 de ore de pregătire profesională pe an. În caz contrar, certificarea expiră iar posesorul acesteia trebuie să se re-certifice. Recertificarea presupune susţinerea unui nou examen şi plata taxei de re-examinare conform prevederilor aplicabile fiecărei certificări în parte.  

 

Principiul de calcul al creditelor de educaţie profesională continuă este următorul:

 

 • 1 h / activitate = 1 credit CPE

 • 1 h = 60 min

 • nu sunt acceptate fracţiuni de oră

 • o activitate trebuie să fie de cel puţin 2 ore

 • orele raportate trebuie justificate dacă se constată că sunt peste media din piaţă sau nejustificate în raport cu activitatea pentru care se raportează creditele CPE

Raportarea creditelor CPE se transmite către Institut cu cel târziu două săptămâni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului, completând Formularul de Raportare CPE,parte integrantă a acestei instrucţiuni. Pentru o dezvoltare complexă şi comprehensivă a aptitudinilor, practicienii certificaţi trebuie să raporteze credite de educaţie profesională continuă din cadrul mai multor categorii de raportare prezentate în această instrucţiune. Sunt valabile şi pot fi raportate ca şi credite de educaţie profesională continuă numai acele activităţi din ariile controlului intern, respectiv: control intern, audit intern, audit extern, audit public intern, audit public extern, audit financiar, conformitate, managementul riscului, guvernanţă, credit review, controlling, antifraudă, anticorupţie, control contabil, bugetare, analiză financiară, management financiar.

 

Practicienii certificaţi de Institutul Naţional de Control Intern din România au următoarele responsabilităţi:

 

 • să îşi dezvolte permanent abilităţile şi competenţele

 • să respecte Statutul şi Codul de Etică al Institutului

 • să fie permanent informaţi de noutăţile care apar în domeniul controlului intern, managementul riscului şi guvernanţei

 • să îşi perfecţioneze tehnicile şi procedurile de implementare şi monitorizare a sistemului de control intern

 • să se autoperfecţioneze prin studiu şi dezvoltare personală continuă

 

Fiecare practician certificat va întocmi individual raportarea în conformitate cu prevederile prezentei instrucţiuni. Evidenţele legate de activităţile pentru care se raportează credite CPE trebuie păstrate şi arhivate corespunzător de catre fiecare profesionist certificat şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

 

 • titlul activităţii şi o scurtă descriere a conţinutului

 • data desfăşurări

 • locaţia activităţii

 • organizaţia care l-a efectuat

 • numărul de ore sau puncte CPE primite ca urmare a participării la această activitate

 • certificatul de participare la eveniment, diploma de absolvire, scrisoarea de la persoana care poate certifica şi atesta desfăşurarea activităţii respective

 • documentele primite sau elaborate ca urmare a desfăşurării activităţii, a cursului urmat / susţinut, cărţii / articolului redactat, prezentarea efectuată, orice alt mod prin care se poate justifica şi susţine cu documente activitatea pentru care s-au alocat creditele de educaţie profesională continuă.

 

Activităţi care se califică pentru raportarea de credite CPE

Practicienii certificaţi de Institutul Naţional de Control Intern trebuie să îşi menţină standarde înalte de profesionalism în selectarea programelor educaţionale pentru a îndeplini cerinţele de dezvoltare profesională. În acest scop, INCIR oferă membrilor reduceri substanţiale sau gratuităţi la cursurile şi conferinţele pe care le organizează.

 

Criteriile (fără a fi limitative) pe care trebuie să le îndeplinească furnizorul de educaţie:

 

 • să fie recunoscut în piaţă ca o organizaţie de top

 • să folosească cei mai buni lectori / formatori cu vastă experienţă şi recunoscuţi în domeniu

 • cursurile să se finalizeze cu examen de absolvire

 • trainingurile să furnizeze informaţii actualizate, în ariile controlului intern

 • programele de formare au obiective clare, folosesc mijloace moderne de studiu, încorporează studii de caz şi exemple practice, stabilesc clar competenţele pe care cursanţii le dobândesc prin participarea la aceste cursuri

 • furnizorii de training să fie recunoscuţi de o autoritate în domeniu

 • furnizorii de training au cel puţin 3 ani vechime şi se bucură de o reputaţie bună

 

În caz că doriţi să aflati dacă un furnizor de training îndeplineşte criteriile stabilite şi puteţi raporta credite CPE trebuie să contactaţi Institutul.

 

 1. Educaţie (cursuri)

 2. Profesioniştii certificaţi de INCIR pot raporta credite de educaţie profesională ca urmare a participării la cursuri, workshop-uri organizate de Institutul Naţional de Control Intern, furnizori naţionali sau internaţionali, organizaţii profesionale, etc, care respectă criteriile de performanţă din prezenta instrucţiune. Evidenţele despre cursurile şi programele de formare urmate trebuie să fie conforme prevederilor, criteriilor şi cerinţelor detaliate în cadrul prezentei instrucţiuni.

 3. Publicaţii

 4. Specialiştii certificaţi pot raporta credite de educaţie profesională continuă ca urmare a redactării şi publicării de cărţi, studii, analize, broşuri, articole, cercetări. Articolele şi studiile trebuie să fie publicate în ziare, reviste de specialitate sau în Revista de Control Intern, editată Institutul Naţional de Control Intern din România. Articolele trebuie să fie din sfera controlului intern. Articolele publicate care nu sunt din această sfera sau din Corpul Comun de Cunoştinte pot fi raportate ca ore de dezvoltare profesională continuă doar dacă practicienii certificaţi pot demonstra că aceste activităţi au contribuit la dezvoltarea lor profesională.

 5. Traduceri

 6. Prin participarea la activităţile Institutului şi traducerea materialelor de interes pentru dezvoltarea profesiei de control intern şi a practicienilor în control intern, se oferă credite de educaţie profesională continuă. Pentru fiecare oră de traducere se oferă un credit CPE.

 7. Prezentări / cursuri susţinute

 8. Specialiştii în control intern pot raporta credite de educaţie profesională ca urmare a susţinerii de prezentări la diverse evenimente / activităţi, organizării şi susţinerii de cursuri, seminarii şi workshop-uri în ariile controlului intern. Evidenţele despre cursurile şi seminariile elaborate şi susţinute trebuie să fie conforme prevederilor, criteriilor şi cerinţelor detaliate în cadrul prezentei instrucţiuni.

 9. Participări profesionale

 10. Pot fi raportate ore de educaţie profesională continuă pentru participarea la întâlniri, evenimente, conferinţe organizate de INCIR sau de furnizori acreditaţi, organizaţii profesionale, institute de cercetare, universităţi de prestigiu. Se va acorda un credit CPE pentru fiecare oră de participare sau numărul de CPE acordat de organizator prin participarea la acel eveniment.

 11. Implementări / Evaluări de sisteme de control intern

 12. Pentru participarea la implementări / evaluări de sisteme de control intern se oferă credite de educaţie profesională continuă conform cu gradul de implicare, atribuţiile şi responsabilităţile în cadrul proiectului. Se acordă un credit CPE pentru fiecare oră lucrată efectiv, inclusiv redactarea raportului asupra implementării / evaluării sistemului de control intern.

 13. Alte activităţi

 14. În cazul întemeiat, în care se desfăşoară activităţi legate de ariile controlului intern şi care nu pot fi raportate şi detaliate în cadrul celorlalte rubrici de raportare pentru credite CPE, activităţile pot fi menţionate şi justificată relevanţa lor în cadrul acestei rubrici.

 

Procesul de evaluare a raportării de credite CPE

Pe bază de eşantion, Institutul Naţional de Control Intern din România verifică acurateţea, completitudinea, relevanţa şi utilitatea informaţiilor furnizate în cadrul raportărilor CPE pentru a determina conformitatea raportării cu cerinţele şi criteriile din prezenta instrucţiune. Sancţiunea potenţială pentru raportarea de date şi informaţii false va fi determinată în funcţie de fiecare caz analizat, conform procedurilor administrative în vigoare. Această atribuţie revine Comisiei de Etică.