intrebari frecvente

 

 • 1. Cine este Institutul de Control Intern?

  Institutul de Control Intern™  este o organizatie profesionala, independenta si autonoma, cu personalitate juridica de drept privat, avand ca obiectiv principal sa promoveze, sa reprezinte, sa organizeze, sa coordoneze si sa dezvolte identitatea si recunoasterea publica a profesiei de specialist in control intern in Romania.

  Printre membrii Institutului se regasesc profesionisti in control intern, control intern / managerial, audit intern, audit public intern, audit extern, audit public extern, managementul riscului, frauda, conformitate si guvernanta corporativa.

 • 2. Care este scopul pentru care a fost creat Institutul de Control Intern?

  Institutul de Control Intern™ a fost creat cu scopul de a sprijini organizatiile in a-si imbunatati in mod constant sistemul de control intern si activitatile operationale.

  Acest lucru este realizat prin programele de consultanta, evaluare, educatie si formare profesionala furnizate de Institutul de Control Intern, precum si prin programele de certificare profesionala furnizate de Institut care certifica experienta profesionala in domeniu si dorinta de perfectionare profesionala continua a specialistilor care detin o certificare conferita de Institutul de Control Intern.

  Mai mult, Institutul de Control Intern ajuta organizatiile in a reducere primele aferente politelor de raspundere profesionala a managementului superior prin implementarea unor mecanisme de control intern eficace si adecvate.

  Prin programul de membership, prin conferintele si workshopurile organizate, Institutul de Control Intern se implica activ in dezvoltarea profesiei de specialist in control intern in Romania si dezvoltarea competentelor profesionistilor in domeniu.

 • 3. Care sunt certificarile profesionale emise de Institutul de Control Intern?

  Certificarile profesionale conferite de Institutul de Control Intern:

   

  1. Sector PRIVAT

  2. Specialist Certificat in Control Intern

   Profesionist Certificat in Control Intern

   Examinator Certificat de Sisteme de Control Intern

   Trainer Certificat in Control Intern

    

  3. Sector PUBLIC

  4. – Specialist Certificat in Control Intern / Managerial

   sunt distinctii profesionale care certifica abilitatile si competentele in control intern si sunt acordate persoanelor care indeplinesc cerintele programului de certificare al fiecarei certificari in parte.

   Aceste competente pregatesc specialistii in control intern sa asiste organizatia in a dezvolta si / sau a evalua sistemul de control intern.

   Certificarea demonstreaza expertiza profesionistului in implementarea eficace si adecvata a principiilor si practicilor de control intern in cadrul organizatiei, pe care managementul superior se poate baza.

   Obtinerea certificarilor oferite de Institutul de Control Intern indica un nivel de inalta competenta profesionala si conduita etica.
   Pentru mai multe detalii despre certificari va rugam accesati sectiunea Examene – Certificari

 • 4. Educatia profesionala continua si re-certificare

  Formarea profesionala continua este necesara pentru mentinerea certificarii si pentru asigurarea ca profesionistul certificat isi mentine si perfectioneaza cunostintele tehnice si competenta profesionala.

  Certificatele profesionale acordate de Institutul de Control Intern sunt valabile trei ani de zile de la data la care au fost emise.

  Specialistii care sunt certificati de Institut trebuie sa raporteze 120 de ore de pregatire profesionala continua intr-un interval de 3 ani, respectiv 40 de ore de pregatire profesionala continua anual.

  Nu sunt acceptate mai putin de 40 de ore de pregatire profesionala pe an. In caz contrar, certificarea expira iar posesorul acesteia trebuie sa se re-certifice.

  Recertificarea presupune sustinerea unui nou examen si plata taxei de re-examinare conform prevederilor aplicabile fiecarei certificari in parte.

 • 5. De ce este necesar sa ma re-certific?

  Profesia de control intern este intr-o continua dinamica.

  Astfel, cunostintele acumulate trebuie in permanenta actualizate la cerintele si schimbarile din mediul de afaceri national si / sau global.

  Prin obtinerea cu succes a certificarilor conferite de Institutul de Control Intern un profesionist certificat in control intern a demonstrat cunoasterea si intelegerea notiunilor si conceptelor stipulate in cadrul categoriilor de competenta ale fiecarei certificari in parte la momentul obtinerii cu succes a certificarii.

  Pentru a fi in permanenta conectat cu noile tendinte in domeniu, tinand cont ca tehnicile si cunostintele se schimba si se rafineaza, profesionistul in control intern trebuie sa fie implicat activ si pe fond de continuitate in practica profesionala si sa fie mereu la curent cu noile tendinte si metodologii.

 • 6. Categoriile de competenta profesionala in control intern

  Exista 8 categorii de competenta profesionala in control intern detaliate mai jos:

  1. Control intern – Principii , Termeni si Concepte

  2. Intelegerea termenilor si principiilor acceptate de risc si control. Conceptele de control includ tipurile de control, analiza cost / beneficiu, responsabilitatile de control, conceptul Planifica – Executa – Verifica – Actioneaza, standardul de control intern emis de COSO.

  3. Mediu de Control

  4. Mediul de control stabileste viziunea, valorile, politicile, procedurile si leadershipul managementului superior in a se asigura ca angajatii sunt incurajati si sprijina organizatia in a proiecta, evalua, utiliza, monitoriza si raporta incalcarile de control.

  5. Managementul Riscului

  6. Managementul riscurilor include o Intelegere a factorilor de risc cu care se confrunta organizatia si riscurile generate de aplicatiile de afaceri utilizate, cum ar fi securitatea, usurinta desfasurarii operatiunilor; elaborarea politicilor de risc si atribuirea responsabililor de risc din cadrul unei organizatii.

  7. Evaluarea Controalelor din Aplicatii

  8. Evaluarea caracterului adecvat al sistemului de control pentru a reduce riscurile generate de aplicatiile de afaceri la un nivel acceptabil. Evaluarea trebui sa fie un proces formal, metodic, care are o abordare bazata pe risc.

  9. Evaluarea controlului aferent sistemului de afaceri

  10. Sistemele de afaceri moderne sunt supuse riscurilor provenite atat din interiorul organizatiei cat si din exteriorul acesteia. Sistemul de control trebuie sa monitorizeze in permanenta riscurile semnificative si sa minimizeze pierderile in cazul producerii unui eveniment nedorit; in cazul aplicatiilor informatice, interdependenta controalelor este esentiala pentru a asigura ca intreaga aplicatie de afaceri este controlata eficace, modul de raportare si de actiune fiind bine documentat iar abaterile / incalcarile procedurilor fiind analizate si sanctionate corespunzator.

  11. Evaluarea Riscurilor

  12. Intelegerea riscurilor de afaceri cu care se confrunta organizatiile; cunoasterea metodelor pentru a determina magnitudinea acestor riscuri; controlul optim folosit pentru a minimiza aceste riscuri; determinarea zonelor vulnerabile cu expuneri potentiale la amenintari si pierderi; intocmirea de fise de risc si realizarea de evaluari complete de risc pentru aplicatii / sisteme / procese / activitati.

  13. Masurarea si Raportarea Controlului

  14. Metode utilizate pentru a identifica, inregistra si raporta rezultatele furnizate de evaluarea sistemului de control intern. Se analizeaza datele si informatiile relevate de analizele efectuate. Informatiile sunt utilizate de catre angajati, personalul de supraveghere, manageri operationali, conducerea executiva si de Consiliului de Administratie in luarea deciziilor de afaceri.

   Acest proces include, de asemenea, identificarea, inregistrarea, mentinerea si consolidarea incalcarilor si abaterilor de la norme si proceduri, in scopul de a identifica problemele care le-au cauzat, bresele de control exploatate si de a identifica cele mai bune metode de a preintampina un eveniment similar.

   Rapoartele de exceptie sunt folosite pentru a identifica amploarea deficientelor de control si punctele din sistemul de control in care controalele pot fi imbunatatite.

  15. Guvernanta Corporativa

  16. Practicile de guvernanta corporativa includ existenta unui Cod Etic si de Conduita, implicarea managementului superior in crearea unui mediu de afaceri corect si eficient; programe de leadership corporativ, programe de monitorizarea a respectarii Codului Etic pentru a se asigura ca valorile sunt incorporate in operatiunile cotidiene ale angajatilor; comunicarea activa de jos in sus si de sus in jos in cadrul organizatiei.

 • 7. Cum au fost dezvoltate aceste categorii de competenta profesionala?

  Categoriile de competenta profesionala au fos elaborate si dezvoltate tinand cont de prevederile cadrului de control si management al riscurilor COSO, literatura de specialitate, cele mai bune practici in doemniu, standarde profesionale.

 • 8. Ce este COSO?

  COSO este acronimul pentru Comitetul Organizatiilor Sponsor ale Comisiei Treadway. Este o organizatie din sectorul privat, dedicata imbunatatirii calitatii raportarilor financiare prin etica in afaceri, controale interne eficiente si guvernanta corporativa.

  COSO defineste controlul intern ca fiind un proces implementat de Consiliul de Administratie, managementul superior si personalul unei entitati destinat sa ofere o asigurare rezonabila in ceea ce priveste realizarea obiectivelor.

  Controlul intern este un proces, un mijloc pentru a atinge un scop si nu un scop in sine.

  Controlul intern este efectuat de toti salariatii si inseamna nu numai politici, proceduri, formulare si documente ci si oamenii de la fiecare nivel al organizatiei.

  Controlul intern trebuie privit si inteles din perspectiva beneficiilor si limitarilor sale.

  Controlul intern furnizeaza o asigurare rezonabila si nu o asigurare absoluta.

  Controlul intern se refera la toate categoriile de entitati si activitati si nu numai la organizatii sau intreprinderi.

 • 9. Cum procedez daca sunt student si nu detin diploma de studii superioare sau experienta de lucru suficienta?

  Academia de Control Intern a fost special creata de Institutul de Control Intern si se adreseaza tinerilor profesionsiti care activeaza in domeniul controlului intern, managementul riscului, conformitatii si guvernantei, aflati la inceput de cariera.

  Programul isi propune sa accentueze dezvoltarea profesionala a cursantilor, oferind un stagiu de trei ani in care candidatii vor participa la cursuri si traininguri de pregatire cu lectori specializati si vor avea alocat un coach care sa ii ajute in cariera.

  La finalul fiecarui an, candidatii trebuie sa depuna la Institut un raport detaliat al activitatii practice desfasurate in anul in curs: proiecte in care au fost implicati si gradul de implicare (responsabilitatile concrete), conferinte la care au participat, lucrari / studii / analize pe care le-au elaborat).

  Fiecare an de stagiu se finalizeaza cu un examen scris.

  La finalizarea cu succes a celor trei ani de stagiu, cursantii se pot inscrie pentru sustinerea certificarii Specialist in Control Intern.

 • 10. Ce cursuri de pregatire furnizeaza Institutul de Control Intern pentru obtinerea certificarilor?

  Institutul de Control Intern furnizeaza urmatoarele cursuri / pachete de training in vederea obtinerii cu succes a certificarilor.

  1. Pachetul – Full course

  2. Pachetul Full course se adreseaza specialistilor care detin experienta practica relevanta in control intern, precum si cunostinte teoretice solide in ariile examinabile si care doresc sa aprofundeze notiunile si conceptele invatate.

   In cadrul perioadelor de training propuse pentru fiecare certificare in parte se parcurg, pe larg, principalele notiuni, termeni si concepte legate de controlul intern din perspectiva tuturor categoriilor de competente profesionale aferente certificarii urmate.

   La finalul cursului se sustine un test cu intrebari grila asemanatoare cu cele din cadrul examinarii. Cursantii care finalizeaza cu succes trainingul se pot inscrie automat pentru sustinerea examenului de certificare.

  3. Pachetul – Revision course

  4. Pachetul Revision course se adreseaza persoanelor care detin experienta practica relevanta in control intern, precum si cunostinte teoretice solide in ariile examinabile.

   In cadrul perioadelor de training intensiv propuse se parcurg principalele notiuni, termeni si concepte legate de controlul intern din perspectiva categoriilor de competenta profersionala ale fiecarei certificari in parte.

   La finalul cursului se sustine un test cu intrebari grila asemanatoare cu cele din cadrul examinarii. Cursantii care finalizeaza cu succes trainingul se pot inscrie automat pentru sustinerea examenului de certificare.

  5. Cursuri – On topic

  6. Cursurile aferente fiecarei certificari in parte pot fi achizitionate individual sau la pachet de doua, respectiv trei sau mai multe cursuri, beneficiind de reducerile oferite pentru fiecare certificare individual.

   Structura de cursuri On topic se adreseaza persoanelor care lucreaza in control intern si doresc sa se dedice, separat, pe parcursul a doua zile, unei arii anume din cele examinabile pe care sa o detalieze corespunzator.

   La finalul cursului se sustine un test cu intrebari grila asemanatoare cu cele din cadrul certificarii urmate, aferente ariei de studiu abordate.

 • 11. Exista manuale de studiu pentru fiecare certificare?

  Pentru o mai buna pregatire in vederea sustinerii examenelor de certificare, dar si pentru referinte ulterioare, Institutul de Control Intern a redactat Manuale de studiu ale aplicantului in vederea obtinerii fiecarei certificari.

   

  Fiecare set complet de studiu contine manulul, exemple de grile de certificare, prezentarile Powerpoint, studii de caz si exemple practice, exercitii si analiza de spete concrete.

 • 12. Cand ma pot inscrie la examinare?

  Atunci cand indeplinesc cumulativ toate conditiile aferente fiecarei certificari (studii universitare si experienta practica) ma pot inscrie sa sustin examenul de certificare in perioadele anuntate de Institut in cadrul programului anual de pregatire si dezvoltare profesionala.

  Daca nu suneti sigur(a) ca indepliniti conditiile de eligibilitate aferente certificarii / certificarilor pentru care aplicati consultati Institutul pentru detalii suplimentare si consiliere.

 • 13. Trebuie sa depun un dosar in vederea sustinerii examenului?

  Pentru a sustine examenul trebuie sa depuneti un dosar profesional din care sa rezulte experienta dvs. profesionala, studiile urmate, certificarile si competentele in domeniu, CV-ul actualizat si o scrisoare de recomandare.

  Daca dosarul nu este complet si nu sunt indeplinite cerintenele minime de sustinere a examenului aferente certificarii pentru care aplicati, cererea dvs. nu va putea fi procesata si veti fi rugat sa completati dosarul cu documentele / informatiile lipsa.

 • 14. In ce consta examinarea?

  Sistemul de examinare este de tip grila cu raspunsuri multiple. Fiecarea categorie de competenta profesionala este examinata in cadrul examenului.

  1.       – Trebuie selectat(e) raspunsul / raspunsurile corect(e) pentru fiecare intrebare.

  2.       – Timpul alocat sustinerii examenului este de 75 de minute.

  Finalizarea cu succes a examinarii presupune sa raspundeti corect la 75% din intrebari.

 • 15. Unde se sustine examenul?

  Examenele sunt sustinute in perioadele comunicate la sediul Institutului de Control Intern.

  Accesul in sala de examen se face pe baza documentelor de identitate, a inscrierii anterioare si a primirii acceptului si confirmarii participarii din partea Institutului.

 • 16. Ce se intampla daca nu reusesc sa trec examenul?

  In cazul unei incercari nereusite candidatii se pot inscrie sa sustina examenului in urmatoarea sesiune de examinare aferenta certificarii pentru care aplica.

  In  cazul in care un candidat nu reuseste sa raspunda corect la 75% din intrebari, la scurt timp dupa finalizarea examenului va primi de la Institutul de Control Intern o informare individuala si confidentiala asupra performantelor sale pe fiecare categorie de competenta profesionala pentru a cunoaste exact care sunt ariile care trebuie sa le aprofundeze si cele in care a performat conform asteptarilor.

  Se achita o taxa standard valabila pentur toate certificarile.

  Nu mai trebuie redepus dosarul de examinare ci doar informat prin e-mail Institutul de Control Intern in legatura cu perioada in care candidatul doreste sa re-sustina examenul.

 • 17. Ce se intampla daca reusesc sa trec examenul?

  La scurt timp dupa sustinerea examenului Institutul de Control Intern va publica rezultatele sesiunii de examinare si va informa individual, pe principiul confidentialitatii fiecare candidat in legatura cu performantele sale.

  In cazul in care canditatul a raspuns corect la minim 75% din intrebari va primi la scurt timp dupa finalizarea examenului o informare individuala si confidentiala de la Institutul de Control Intern in care este instiintat ca a trecut examenul si i se va emite certificatul profesional.

 • 18. Sunt membru CAFR, CECCAR, CC Fiscali sau detin alte certificari. De ce ar trebui sa ma certific in control intern?

  Certificarile conferite de Institutul de Control Intern vin ca o completare a experieneti profesionale in audit, contabilitate, expertiza fiscala.

  Acestea sunt certificari profesionale de specialitate care recunosc expertiza posesorului in control intern, managementul riscului si guvernanta.

  Certificarea denota ca o persoana a atins un nivel inalt de cunostinte si experienta profesionala In control intern.

  Detinerea unei certificari emise de Institutul de Control Intern este un “atu” si confera managementului corporatist garantia ca specialistul certificat detine competentele necesare sa proiecteze, implementeze si monitorizeze buna functionare a sistemului de control intern.

  Programele de certificare oferite de Institutul de Control Intern au fost concepute pentru a aduce valoare adaugata profesiei, individului, angajatorului si colaboratorilor.

 • 19. Cum pot deveni membru al Institutului de Control Intern?

  Pentru a deveni membru al Institutului de Control Intern si a va alatura astfel unei comunitati internationale in continua crestere de profesionisti in domeniul controlului intern, managementul riscului si guvernantei este necesar sa depuneti un dosar de candidatura care va contine urmatoarele documente:

  • FORMULARUL DE INREGISTRARE

  • CURRICULUM VITAE cat mai detaliat (format european)

  • SCRISOARE DE RECOMANDARE

  • ADEVERINTA de la angajator

  • Copia ACTULUI DE IDENTITATE

  • FOTOGRAFIE recenta, color, tip buletin

  • COTIZATIA ANUALA 150 RON – persoane fizice, la data luarii la cunostinta a avizarii favorabile a cererii de obtinere a calitatii de membru al Institutului.

  Solicitarile si documentatia (scanata) vor fi trimise la adresa de e-mail: contact@institutuldecontrolintern.ro

 • 20. Sunt student, pot efectua stagii de practica la Institutul de Control Intern?

  Institutul de Control Intern incurajeaza studentii sa aplice oentru stagii de practica.

  Studentii care doresc sa aprofundeze domeniul controlului intern si sa isi dezvolte competentele in aceasta arie de expertiza o pot face trimitand un e-mail la adresa contact@institutuldecontrolintern.ro precizand modul in care doresc sa se implice si in ce consta aportul fiecarui voluntar (ex. traducere documente, carti, articole; implicarea in organizarea de conferinte, evenimente si mese rotunde; etc).