membri - institutul de control intern
Alaturaţi-vă unei comunităţi în continuă creştere şi dezvoltare de practicieni în control intern, control intern managerial, audit intern, audit public intern, audit pubic extern, audit financiar, managementul riscului, antifraudă, anticorupţie, controlling, conformitate şi guvernanţă corporativă. Profitati de beneficiile şi avantajele de membru al celui mai prestigios furnizor de instruire şi educaţie în domeniul controlului intern. Obținând certificările şi distincţiile profesionale conferite de Institutul Naţional de Control Intern din România vă sunt recunoscute competențele profesionale și puteți avansa mai uşor în carieră.
Beneficiile statutului de membru INCIR