etica

Membrii INCIR trebuie să adere pe deplin la următorul Cod Etic ce evidenţiază comportamentul etic aşteptat de la toţi profesioniştii certificaţi şi membrii Institutului.

Institutul Naţional de Control Intern a elaborat procese şi proceduri de monitorizare a conformării membrilor cu aceste politici.

Insuficienta conformare cu cerinţele Codului Etic şi de Conduită Profesională constitue un motiv suficient de temeinic pentru retragerea certificării persoanei de către Comisia de Certificare, excluderea membrului şi radierea din Tabloul Naţional al Membrilor.

Scop

O notă de distincţie adusă profesiei o constituie acceptarea de către membrii INCIR a responsabilităţii faţă de companiile şi acţionariatul al căror interese le deservesc.

Membrii Institutului Naţional de Control Intern trebuie să menţină standarde înalte de integritate şi comportament etic pentru a-şi desfăşura activitatea în mod eficient, obiectiv, clar şi concis.

Responsabilitate

Codul Etic este aplicabil tuturor membrilor şi practicienilor certificaţi de Institutul Naţional de Control Intern din România.

Membrii Institutului îşi asumă obligaţia de auto-disciplină dincolo de cerinţele legale sau de reglementare.

Standardul de conduită stabilit prin acest Cod de Integritate constituie temelia şi principiile de bază în practica de control intern.

Membrii INCIR trebuie să realizeze că judecata lor individuală este necesară în aplicarea acestor principii.

Profesioniştii certificaţi vor utiliza titulaturile primite într-o manieră demna, în completă cunoştinţă a cerinţelor fiecărei certificări în parte conferite de Institutul Naţional de Control Intern.