Membrii şi specialiştii certificaţi de Institutul Naţional de Control Intern vor:

 

 1. Exercita onestitate, obiectivitate şi sârguinţă în realizarea îndatoririlor şi responsabilităţilor.

 2. Arăta loialitate în toate acţiunile pe care le întreprind în cadrul organizaţiei. Nu vor lua parte cu bună ştiinţă în activităţi ilegale sau imorale.

 3. Refuza a se implica în acţiuni sau activităţi ce pot discredita profesia sau instituţia.

 4. Abţine de a se implica în activităţi ce pot fi în conflict de interes cu organizaţia din care fac parte sau care pot prejudicia abilitatea lor de a-şi îndeplinii în mod obiectiv îndatoririle şi responsabilităţile.

 5. Refuza orice cadou / stimulent de valoare de la un angajat, client, furnizor sau partener al organizaţiei prin care se compromite sau vor fi prezumati a-şi fi compromis judecata profesională sau integritatea.

 6. Accepta doar acele servicii pe care se pot aştepta, în mod rezonabil, să le îndeplineasca cu competenţa.

 7. Fi prudenţi în utilizarea informaţiilor aflate în cursul desfăşurării sarcinilor de serviciu. Nu vor utiliza informaţii confidenţiale în scopul oricărui câştig personal de orice maniera care ar fi în contradicţie cu legea sau în detrimentul bunăstării organizaţiei din care fac parte.

 8. Face cunoscute toate elementele materiale, care dacă ar rămâne necunoscute, ar putea distorsiona rapoarte privind operaţiuni în curs de analiză sau ar ascunde practici ilegale.

 9. Strădui în mod continuu să îşi îmbunătăţească competenţele, eficienţa şi calitatea serviciilor oferite.

 10. În practicarea profesiei, vor fi întotdeauna conştienţi de obligaţia de a menţine standarde înalte de competenţă, moralitate şi demnitate promulgate de acest Cod Etic.

 11. Menţine şi îmbunătăţi competenţa profesională prin educaţie şi perfecţionare continuă.

 12. Coopera pentru dezvoltarea şi schimbul reciproc de informaţii şi bune practici pentru beneficiul mutual al profesiei.

 13. Menţine standarde personale şi profesionale înalte, de responsabilitate morală, caracter şi integritate în afaceri.