consultanta

 

 

 

 

 

Consilierea furnizată de INCIR prin partenerii Institutului oferită corporaţiilor şi entităţilor publice include o gamă variată de servicii, printre care amintim:

 • elaborare norme, politici, proceduri

 • elaborare registre de risc şi control

 • mapare riscuri şi controale pe procese, fluxuri, activităţi

 • implementare şi monitorizare sistem de control intern

 • implementare controale în aplicatii IT&C

 • implementare cadru de control intern COSO

 • servicii de forensics

 • consiliere în managementul achiziţiilor

 • CyberRisk şi CyberSecurity

 • revizuirea practicilor de guvernanta

 • noutăţi în legislaţia contabilă şi metode practice de aplicare

 • managementul integrat al riscului

 • externalizare funcţii de control intern, audit intern, audit public intern

Serviciile de consiliere pot fi personalizate specificului organizaţiei / instituţiei publice.

Institutul, prin parteneri, poate furniza şi alte tipuri de servicii, conform solicitărilor, pe baza unei analize de diagnoză preliminare.