externalizare

Oferta de servicii de consiliere oferite de Institutul Naţional de Control Intern oferă posibilitatea corporaţiilor şi a entităţilor din sectorul public de a-şi externaliza funcţiile de:

 • Control Intern

 • Audit Intern

 • Audit Public Intern

Externalizarea funcţiilor de control şi audit intern către Institutul Naţional de Control Intern oferă numeroase avantaje şi beneficii, printre care enumerăm:

 • expertiza furnizată de profesionişti certificaţi cu vastă experienţă practică

 • acces rapid la resurse şi informaţii

 • actualizarea cu ultimele tendinţe în domeniu

 • activităţi desfăşurate full time, pe proiect sau leasing de capital uman

 • costuri operaţionale, logistice şi cu resursa umană semnificativ reduse

 • servicii personalizate

 • suport şi consiliere permanentă

 • specialist dedicat