global1

Pachetele de servicii oferite de Institutul de Control Intern sunt variate, personalizabile, ajustabile conform nevoilor si cerintelor specifice ale fiecarei entitati si includ urmatoarele programe de evaluare a:

  • sistemului de control intern

  • competentelor responsabililor de control intern si audit intern

  • competentelor salariatilor din cadrul departamentelor de Control Intern si Audit Intern

  • eficientei si eficacitatii activitatilor desfasurate de departamentele de Control Intern si Audit Intern

  • stadiului implementarii controlului intern

  • climatului de control intern organizational

  • guvernantei corporative