parteneri

Institutul de Control Intern, în realizarea scopului și obiectivelor de dezvoltare a cadrului legal, a alinierii acestuia la practica europeană și internațională în domeniul controlului intern și a competențelor profesioniștilor în control intern din Republica Moldova, colaborează cu o serie de parteneri pentru a oferi oportunități de acumulare de aptitudini noi și de dezvoltare profesională continuă a membrilor și a specialiștilor în ariile controlului intern.
Întreprindem acest demers pentru a consolida și a îmbunătăți resursele disponibile, pentru a ne sprijini membrii și angajatorii în maximizarea oportunităților unei cariere în domeniile controlului intern.
Partenerii Institutului de Control Intern din Republica Moldova
Institutul de Control Intern este onorat de a avea încheiate Acorduri de Colaborare cu următoarele organizații / instituții din Republica Moldova:

  • Academia de Știinte Economice din Moldova (ASEM)

logo asem