Institutul Naţional de Control Intern îşi propune perfecţionarea sistemelor de control intern existente la nivelul instituţiilor publice precum şi dezvoltarea continuă a abilităţilor deţinute de personalul responsabil de efectuarea şi coordonarea acestor activităţi.

Controlul intern reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice (inclusiv auditul intern), stabilite de conducere, în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace.

Conform OSGG 400 /2005 cu modificările şi completările ulterioare, conducătorii instituţiilor publice trebuie să dispună măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi.