Consultanță OMFP 946/2005

INCIR susține efortul constant al entităților publice de a implementa un sistem de control intern managerial eficient, conform prevederilor OSGG 400/2015. Pentru a sprijini managementul instituțiilor publice în acest demers, INCIR furnizează organizațiilor publice următoarele servicii:

Asistență în implementarea sistemului de control intern managerial (SCIM)

Specialiștii și consultanții Institutului oferă asistență entității publice în implementarea tututor standardelor de control intern managerial prevăzute în cadrul OSGG 400/2015 cu modificările și completările ulterioare.   Profesioniștii Institutului vor colabora cu managementul și salariații instituției publice și vor identifica acitivități procedurabile, vor elabora proceduri operaționale și de sistem, registre de riscuri și de controale, asigurând conformitatea cu cerințele OSGG 400/2015.

Implementarea soluției informatice – SMART SCIM

INCIR a dezvoltat un pachet informatic integrat, colaborativ de management adecvat, în timp real a sistemului de control intern managerial.   Soluția informatică SMART SCIM este dezvoltată ca o aplicație web, ușor de modelat, de accesat și de personalizat pe specificul fiecărei organizații publice, care permite interfațarea rapidă cu utilizatorul.   SMART SCIM este dedicată instituțiilor publice care doresc să își monitorizeze continuu sistemul de control intern, să își definească obiectivele și să aloce resursele necesare îndeplinirii acestora, să administreze corespunzător riscurile, să monitorizeze constant mediul de control intern, să stabilească responsabili de riscuri și de activități/procese, să gestioneze procedurile de lucru și documentele într-un sistem informatic centralizat, să își definească indicatori de performanță, să îi urmărească în dinamică și să dețină o trasabilitate în managementul controlului intern.

Revizuirea și îmbunătățirea SCIM înainte de efectuarea misiunilor de verificare

Experții INCIR oferă consiliere entității publice înainte și în timpul efectuării misiunilor de verificare ale autorităţilor competente în spețe legate de controlul intern managerial, sprijinind instituția publică în a răspunde solicitărilor acestor instituşii și a obține o evaluare cât mai bună asupra sistemului de control intern managerial.   Beneficiile apelării la acest serviciu cu valoare adăugată:  

  • Perfecționarea sistemului de control intern managerial prin încorporarea recomandărilor autorităţilor competente
  • Obținerea unui raport final de verificare cât mai favorabil entității
Opinie independentă asupra implementării SCIM și a conformității cu prevederile OSGG 400/2015

O instituție publică modernă este aceea care deservește cel mai bine interesele cetățeanului și ale societății furnizând servicii competitive și utilizând eficient resursele de care dispune. Performanța și buna guvernanță în sectorul public sunt componente esențiale pentru o administrație publică modernă și eficientă. Un sistem de control intern managerial bine implementat contribuie la îndeplinirea acestui deziderat. INCIR evaluează stadiul implementării sistemului de control intern managerial în cadrul instituției publice și furnizează managementului entității o opinie independentă asupra conformității cu prevederile OSGG 400/2015, sprijinind conducerea entității publice în crearea unor mecasime de control care să asigure performanța operațională și concretizarea obiectivelor.