Curs de perfectionare a pregatirii profesionale pentru:
Planificarea si Derularea Misiunilor de Audit Intern

Cod  COR  24 13 06, în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicat

AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC

Prof. univ. dr. MARCEL GHITA

Director UCAAPI

 Autorul lucrarilor:    
Guvernanta corporativa, Editura Economica, Bucuresti, 2008 
Auditul intern, Editia a II a, Editura Economica, Bucuresti, 2009
SUBIECTE ABORDATE:
Prezentarea si discutarea prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata:
 • HG nr. 1086 din 11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, respectiv:

  • Partea I-a – Aplicarea Normelor generale privind exercitarea auditului public intern in Romania
  • Partea a II-a – Metodologia de desfasurare a misiunilor de audit intern, respectiv a misiunilor deasigurare, consiliere si evaluare
  • Partea a IV-a – Documente specifice pentru derularea activitatilor si misiunilor de audit intern.
 • HG  nr. 1183 din 4.12.2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern

 • HG nr. 1257 din 12.12. 2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice

 • Proiect HG pentru aprobarea Normelor privind infiintarea comitetelor de audit intern

Conceptul si planificarea activitatii de audit intern, anuala si multianuala

 • clarificari conceptuale privind: controlul intern si extern, auditul intern si extern, inspectia

 • continutul Referatului de justificare si a Referatului de modificare.

Noutatile privind metodologia de analiza a riscurilor prevazute de HG nr. 1086/2013:
 • Conceptul de risc, componentele riscului, masurarea riscului

 • Procedura de analiza a riscurilor

  • stabilirea criteriilor de analiza riscurilor
  • stabilirea punctajului total al riscului si ierarhizarea riscului
  • evaluarea gradului de incredere in controlul intern
  • tematica in detaliu a misiunii.
Derularea misiunilor de audit intern – prezentarea noutatilor
Prezentarea noutatilor  privind comparabilitatea metodologiei de analiza a riscurilor  cu prevederile OMFP nr. 946/2005 privind Codul controlului intern, republicat pentru implementarea Sistemului de control intern managerial
 • Etapa I-a. Pregatirea misiunii de audit intern: initierea auditului, colectarea si prelucrarea informatiilor, analiza riscurilor si elaborarea programelor misiunii

 • Etapa a II-a. Interventia la fata locului: sedinta de deschidere; colectarea si analiza probelor de audit, respectiv efectuarea testarilor si intocmirea formularelor de constatare (FIAP-uri  si FCRI-uri); revizuirea documentelor si constituirea dosarelor de audit; sedinta de inchidere.

 • Etapa a III-a. Raportarea rezultatelor misiunii: elaborarea proiectului Raportului de audit intern, a RAI final si a Sintezei RAI.

 • Etapa IV-a. Urmarirea implementarii recomandarilor.

Prezentarea noilor modele de documente si ordinea utilizarii lor in procesul de derulare a misiunilor de audit intern in cadrul Studiului de caz pe exemplul: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE.
Particularitati privind derularea misiunilor de audit intern:
 • misiuni de asigurare, respectiv:

  • misiuni audit de regularitate
  • misiuni de audit al performanţei
  • misiuni de audit de sistem
 • misiune de consiliere a managementului

 • misiune de evaluare a activităţii de audit intern.