obiective

Principalele obiective ale Institutului de Control Intern stabilite de catre Comisia special constituita la nivelul institutului pentru sectorul public, sunt:

  • Implementarea si dezvoltarea in institutiile publice din Romania a sistemului de control intern managerial in vederea conformarii acestuia la cerintele standardelor definite prin OMFP 946/2005 si practica internationala in vigoare

  • Dezvoltarea si perfectionarea sistemelor de audit public intern existente in institutiile publice

  • Dezvoltarea si implementarea politicilor de management al riscurilor specifice sistemului financiar-contabil, administrarii patrimoniului, achizitiilor publice, mentenantei echipamentelor, derularii contractelor, sistemelor informatice

  • Aplicarea in institutiile publice a princiipiilor performantei si bunei guvernante

  • Institutul de Control Intern isi propune perfectionarea sistemelor de control intern existente la nivelul institutiilor publice precum si dezvoltarea continua a abilitatilor detinute de personalul responsabil de efectuarea si coordonarea acestor activitati, prin:

  • Cursuri de specializare si perfectionare in audit public intern, control intern managerial, managementul riscurilor specifice unor domenii diverse de activitate, prevenirea fraudelor si politicile anticoruptie, securitatea sistemelor informatice, guvernanta, administrare financiara si fiscala, achizitii publice

  • Traininguri efectuate la sediul institutiilor publice in vederea facilitarii implementarii sistemului de control intern/managerial conform OMFP 946/2005 precum si a imbunatatirii si eficientizarii acestor sisteme daca au fost deja implementate sau sunt in curs de implementare

  • Certificari nationale si internationale in domeniul controlului intern

  • Workshopuri si seminarii bazate pe studii de caz si aplicatii practice pentru dezvoltarea abilitatilor personalului in intelegerea si aplicarea efectiva a principiilor, rolului, metodelor de control intern in organizatia publica

  • Implementarea programelor informatice de management public, control intern si managementul riscurilor destinate directorilor de institutii, managementului executiv, auditorilor interni/externi si profesionistilor in control intern