training control intern
In ecomonia globala organizatiile concureaza pe doua piete

  • a produselor si serviciilor pe care le produc si comercializeaza

  • a talentelor

pentru a atrage, retine si motiva pe cei mai buni profesionisti.

Succesul pe piata de business depinde din ce in ce mai mult de succesul pe piata talentelor.Un factor esential de succes pe piata talentelor este preocuparea constanta pentru instruirea si dezvoltarea profesionala a capitalului uman, care, in organizatiile moderne, este privita ca o investitie si nicidecum ca o cheltuiala.

Programele de pregatire si perfectionare profesionala elaborate de Institutul de Control Intern, au fost construite pe baza experientei dobandite de specialistii nostri in relatia cu clientii, mediul academic si cursanti. Oferta noastra este flexibila si personalizabila, putand astfel sa raspundem rapid si optim cerintelor specifice ale clientilor. Institutul de Control Intern furnizeaza traininguri atat pentru pregatire si perfectionare profesionala continua cat si traininguri utile in vedera absolvirii cu succes a examenelor de certificare.