Crearea unui mediu prielnic dezvoltarii
Obiectivele cursului
  • Definirea celor trei niveluri ale controlului intern

  • Introducerea proceselor care trebuie avute in vedere in dezvoltarea unui sistem de control intern eficient.

  • Descrierea “ierarhiei controlului intern”.

  • Definirea metodelor and procedurilor pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea controalelor interne.

Descrierea cursului
Prin participarea la acest curs veti dobandi competentele necesare pentru a intelege cele trei niveluri ale controlului intern si inter-relationarea intre fiecare din aceste nivele. Cele trei niveluri sunt: “environmental” controls, “system” controls (ex. numite si  “activity” controls de “COSO”) si “transaction processing” controls.  Sunt definite si detaliate cele mai folosite tipuri de controale din cele trei categorii mentionate anterior. Checklist-urile furnizate pot fi folosite intr-un proces de revizuire sau de audit al sistemului de control intern.
Nivelul cursului
Cunostinte de baza. Cursul descrie metodele si procedurile pentru dezvoltarea de controale si implementarea de sisteme de control intern. Acest curs se adreseaza persoanelor cu responsabilitati in design-ul si evaluarea controalelor interne.
Necesar
O buna cunoastere a sistemelor de afaceri, notiuni si cunostinte legate de design si implementare de controale interne. Participarea la curs nu necesita o pregatire prealabila.