Evaluarea eficientei controalelor

Obiectivele cursului
  • Definirea sistemului de controale de afaceri.

  • Divizarea sistemului de control in componente pentru evaluare si analiza.

  • Descrierea modelelor folosite pentru evaluarea sistemelor de afaceri.

  • Furnizarea de exemple practice de evaluare si Guidelines-uri.

Descrierea cursului
Acest curs descrie obiectivele de control unanim acceptate pentru sisteme de afaceri. Cursul va furniza metodologia necesara folosita pentru a identifica si documenta corespunzator controalele interne aferente fiecarui obiectiv de control. De asemenea, cursul va include metoda optima de urmat in evaluarea controalelor si in documentarea adecvarii acestora specificului de afaceri al organizatiei respective. Cursul este util pentru intelegerea componentelor sistemului de afaceri si evalaurea conformitatii sistemului de controale interne cu obiectivele de afaceri.
Nivelul cursului
Cunostinte de baza:    Cursul furnizeaza informatii despre modul optim de dezvoltare al unui sistem de controale interne si metodele folosite pentru a masura eficienta si eficacitatea acestui sistem.
Necesar
Cunostinte despre practicile de evaluare si despre sistemele de control intern in afaceri. Participarea la curs nu necesita o pregatire prealabila.