Institutul de Control Intern (ICI) este o organizatie profesionala a specialistilor in control intern, control intern / managerial, audit intern, audit public intern, audit extern, audit public extern,  managementul riscului, conformitate si guvernanta corporativa.
Institutul de Control Intern furnizeaza metodologii de control intern, guidelines-uri precum si sfaturi practice legate de implementarea de controale interne adecvate si eficiente in cadrul organizatiilor.
Beneficiind de o bogata experienta dezvoltata in domeniul controlului intern / managerial, auditului public intern, auditului public extern, managementului riscului si guvernantei corporative precum si cu ajutorul corpului sau de lectori si experti proveniti din randul profesionistilor cu experienta din domeniul auditului public intern, controlului intern / managerial, administratiei publice, prevenirii fraudelor si cel financiar-fiscal, Institutul de Control Intern este in masura sa furnizeze entitatilor publice urmatoarele produse si servicii:
  • Cursuri de specializare si perfectionare in audit public intern, control intern managerial, managementul riscurilor specifice unor domenii diverse de activitate, prevenirea fraudelor si politicile anticoruptie, securitatea sistemelor informatice, guvernanta corporativa, administrare financiara si fiscala, achizitii publice

  • Traininguri efectuate la sediul institutiilor publice in vederea facilitarii implementarii sistemului de control intern / managerial in conformitate cu OMFP 946/2005 precum si a imbunatatirii si eficientizarii acestor sisteme daca au fost deja implementate sau sunt in curs de implementare

  • Certificari in domeniul controlului intern / managerial

  • Workshopuri si seminarii bazate pe studii de caz si aplicatii practice pentru dezvoltarea abilitatilor capitalului uman in intelegerea si aplicarea efectiva a principiilor, rolului, metodelor de control intern in organizatia publica

  • Implementarea programelor informatice de management public, control intern si managementul riscurilor destinate directorilor de institutii, managementului executiv, auditorilor interni / externi si profesionistilor in control intern.

  • Servicii de externalizare a auditului public intern

Un sistem de controale interne adecvate si eficiente implica profesionisti capabili sa proiecteze, implementeze, utilizeze, evalueze si monitorizeze buna functionare a acestuia.
Specialistii Institutului de Control Intern sunt oricand pregatiti sa va ofere servicii personalizate adaptate specificului si nevoilor organziatiei dvs.